De start van Project Food For LiFe (FFF):
In 2009 kwamen wij, tijdens een reis van World Servants, in aanraking met de directe gevolgen van hongersnood en hongerdood in Malawi. Voor ons was dit verschrikkelijk om te zien en mee te maken. Het raakt je als je kinderen ziet die de moed opgeven en langs de weg gaan liggen. Zo jong en dan al wachtend op de dood. Verscheurd en bewogen probeer je dit een plaats te geven en onder woorden te brengen. Het is echter zo moeilijk te beschrijven wat er dan door je heen gaat. De verslagenheid en moedeloosheid doet wat met je. Vanuit bewogenheid en christelijke warmhartigheid wilden wij niet voorbijgaan aan deze nood.  Nadat wij een concrete hulpvraag uit Chitunda in Malawi kregen, zijn wij gaan zoeken naar mogelijkheden. In 2010 hebben wij de Stichting The Art of Charity opgericht om daarvanuit werkelijk iets te doen aan deze vreselijke armoede.

Door vergroten van zelfredzaamheid 42.000 mensen in eten voorzien
Malawi ligt in het zuidoosten van Afrika en is vrijwel het armste land ter wereld. Het is meer dan vier keer zo groot als Nederland en heeft ruim 19 miljoen inwoners. In 2017 had éénderde van hen geen eten. Meer dan één miljoen mensen zijn ten gevolge daarvan gestorven. Mais is het dagelijkse voedsel van alle Malawiërs. De traditionele manier waarop zij hun mais verbouwen, is verouderd. Door de klimaatveranderingen mislukt hun oogst regelmatig. Dat heeft tot gevolg dat er onvoldoende eten is en dat er vaak perioden van hongersnood zijn. Het land heeft onvoldoende middelen om voedsel te importeren. 

Binnen onze stichting ben ik, Bo Teerling, als initiatiefnemer en ondernemer op zoek gegaan naar manieren om de landbouw te verbeteren zodat er betere  opbrengsten gerealiseerd konden worden. Mijn doel is dat de Malawiërs eten op tafel hebben. Daarnaast wil ik de boeren helpen om winst te maken met hun boerenbedrijf, zodat zij op lange termijn uit de armoede komen en zelfredzaam worden. In samenwerking met landbouwdeskundigen hebben wij, vanuit onze stichting een innovatief systeem ontwikkeld genaamd Food For LiFe (FFF).

Door dit systeem kunnen we nu veel effectiever de mais verbouwen. Door de introductie van dit systeem, wordt er beter ingespeeld op de gevolgen van de klimaatverandering, wordt er misoogst voorkomen, hebben de boeren en hun gezinnen voldoende te eten en maken ze voor het eerst in hun leven winst! Het doel van FFF is het creëren van voedselzekerheid in Malawi en het bijzondere is dat dit ons is gelukt!

42.000 mensen voeden
In 2012 is de stichting gestart met het geven van concrete hulp bij de verbouw van mais aan 27 boeren. Die hulp heeft zich in de afgelopen vijf jaar stormachtig en succesvol ontwikkeld naar 3500 boeren in 2017. Het nieuwe systeem is alom bekend en geaccepteerd. Veel boeren willen graag leren hoe het werkt. Als de boeren geleerd hebben hoe de nieuwe methode werkt kunnen ze deze ook toepassen op eigen land, ook als wij hen niet meer ondersteunen. De wachtlijst voor deze training is erg lang, bijna 5000 boeren. Onze ambitie is om in 2019 deze 4900 nieuwe boeren te helpen bij het verbouwen van mais. Dit betekent, onder normale omstandigheden, 15 miljoen bordjes nsima pap. Op deze manier kunnen wij dan 42.000 mensen een heel jaar lang te eten geven.

Malawiërs doen graag mee
Veel Malawiërs hebben een sterke intrinsieke motivatie om mee te doen aan ons project. Ze hebben ontdekt dat de prille autonomie die in verschillende dorpen ontstaat hen snel verheft boven hun onbeschrijfelijk armoedige bestaan van de laatste decennia. Die intrinsieke motivatie is samen met de acceptatie van ons FFF-systeem de beste garantie voor continuïteit en duurzaamheid. Velen maken zich ons systeem nu eigen. Stap voor stap gaan ze het beschouwen en accepteren als ‘hun’ systeem. Na hun opleiding kunnen ze het zelf. Een Head Chief zei: “Finally definitely hunger free, by ourselves!”

Een nieuwe fase
Er is nu een nieuwe fase aangebroken voor het Project Food For liFe (FFF) in Malawi. Nu het project zo hard gegroeid is wil de stichting The Art of Charity van 2018-2021 werken aan verdergaande duurzaamheid en het project steeds meer zelfstandig maken. We zien nu al dat de boeren met de groeiende winst ook andere boeren gaan helpen. Uitbreiding en zelfredzaamheid dat is waar wij naar streven. Op het gebied van kennis  is deze zelfredzaamheid er al. Groepen leerkrachten trekken het land door om de boeren onze methode aan te leren waarmee ook zij een zevenvoudige oogst kunnen krijgen. Het aanleren van een boer en hem of haar (de meeste boeren in Malawi zijn vrouw) voorzien van zaaigoed kost eenmalig 50 euro. Vervolgens kan één boer hierdoor 7-8 mensen een jaar lang voeden.

Doordat we ook aan de boeren die onze methode enkele jaren toepassen vragen om een gedeelte van hun oogst af te staan als zaaigoed voor andere boeren komen we zelfs tegenwoordig onder de 50 euro uit. Onze droom is dat dit project uiteindelijk helemaal zelfvoorzienend wordt.

Geven

Project Food For Life

€5 van €10.000 opgehaald
Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €10,00

Vermogensfondsen

Door middel van fondsenwerving bij vermogensfondsen hebben we het volgende bedrag als toezegging gekregen:

€ 75.000
Achtergrond

Visie
Gedreven door christelijke warmhartigheid willen wij vanuit Stichting The Art of Charity   mensen in de armste landen ter wereld helpen om op duurzame wijze te leren hoe ze zichzelf kunnen voorzien in voedsel. Tegelijkertijd of nadat dit is bereikt willen we hun helpen om economische zelfstandig te worden. Stichting The Art of Charity werkt daarbij vanuit de volgende principes:

Geef hoop
Door het toepassen van de nieuwe landbouwmethodes waardoor er eten is voor de mensen, ontstaat er hoop bij de lokale boeren om bevrijd te worden uit de armoede.

Creëer economische zelfstandigheid
Door micro-krediet in natura te geven aan de boeren in combinatie met onderwijs over nieuwe landbouwmethodes krijgen de boeren een opstapje naar financiële onafhankelijkheid.


Verander een land

Stichting The Art of Charity werkt samen met de overheid van Malawi om steeds meer boeren te helpen en Malawi op bredere schaal uit de armoede te trekken.

 

 

Adres:
Stichting The Art of Charity
Groote Woldweg 22
8097RS Oosterwolde (Gld)
www.helpmalawi.nu

Contactpersoon:
Bo Teerling
06-51359392
info@stichtingcharity.nl

RSIN: 822291319
KvK:
8224426
ANBI: Ja
CBF: Ja

 

Facebook
[WD_FB id="6"]