Een dag in Nigeria….
Op 28 september 2018 vindt er een aanslag plaats. Ruth Kogi (23) vertelt: “Toen ik naar huis ging om ontspannen met mijn familie bij elkaar te zijn, wist ik niet dat het de laatste keer zou zijn. Met z’n twaalven zaten wij heerlijk samen te eten bij mijn oma.”

Ze verkrachtte mijn nichtje en schoten haar dood
Net na 19.00 uur stormden bewapende mannen het huis binnen en schoten willekeurig om zich heen. Ik viel op de grond en deed alsof ik dood was, maar een van hen kwam naar me toe en schoot twee keer op me, in mijn nek en schouder. Toen ze naar buiten gingen, verstopte ik me onder het bed.  Twee van mijn nichtjes lukte het ook zich te verstoppen onder het bed. Maar helaas kwamen de mannen terug om te zien of er nog mensen in leven waren. Ze zagen dat twee van mijn nichtjes nog leefden; ze beschoten een van hen op drie plekken, maar ze overleefde het. Een man verkrachtte mijn andere nichtje en schoten haar daarna dood.

Mijn vader praat niet meer sinds de aanslag
De aanvallers verzamelden alle waardevolle spullen in huis, zoals mobiele telefoons. Daarna gingen ze weg. Ik lag meer dan een uur bloedend verstopt onder het bed. Toen ik de stemmen van buren hoorde, kwam ik tevoorschijn en werd ik naar het ziekenhuis gebracht. Ik ben 10 familieleden verloren aan deze aanslag, waaronder mijn moeder en broers. Mijn vader is gebroken door het verlies. Sinds de aanslag is hij verward. Hij kan niet praten of eten; ik weet niet wat ik moet doen.

Traumahulpverlening
Hoe geef je les aan kinderen in dit gebied? Het gebied waar Boko Haram heerst en waar de Fulani moslims als doodseskaders het land doorkruisen? Veel leerkrachten in Nigeria hebben klassen vol met getraumatiseerde kinderen. Wat dit land nodig heeft is traumahulpverlening. Op het moment is deze er slechts in beperkte vorm. Er zijn trajecten van 2-4 dagen voor volwassenen. Dit is vaak veel te kort maar het is iets. Voor kinderen was er tot voor kort helemaal niets. Stichting Kids in Crisis Foundation heeft daarom het initiatief genomen om hier verandering in te brengen.

De eerste resultaten van traumatrainingen voor de kinderen
Destijds zijn we begonnen met de bouw van een school in een gebied waar met regelmaat aanslagen worden gepleegd. Onder andere op deze locatie geeft de Kids in crisis Foundation traumatrainingen en geven de leerkrachten traumahulp aan de kinderen van deze school. Ook werd in Nederland de stichting Kids in Crisis Foundation opgericht. Nu, een paar jaar later, geeft de organisatie drie tot vier keer per jaar traumatrainingen in Nigeria aan hulpverleners in kindertehuizen en vluchtelingenkampen, leerkrachten en kinderwerkers in kerken. Dit ondanks de diverse aanslagen die de trainer van KicF meerdere malen van dichtbij heeft meegemaakt.

Naast training ook sport- en spel materiaal nodig
Hoewel de eerste traumahulpverlening aan kinderen nu op gang is gekomen, is er nog veel te doen. Waar Nederlandse traumahulpverleners gebruik maken van spelkamers, speelgoed en sportmateriaal, is er in Nigeria helemaal niks. De kinderen spelen en hangen op straat. Ook op scholen is er weinig materiaal aanwezig. Er is geen speelgoed, laat staan spelmateriaal voor een traumahulpverlener of leerkracht.
Waar willen wij geld voor gaan inzamelen?

Goed voorbeeld doet goed volgen
Wij willen binnen vijf scholen en kindertehuizen sport- en spelprogramma’s opzetten. Per school/kindertehuis kost dit 2.000 euro. Dit bedrag is inclusief materiaal, training en mentoring. We leren de leerkrachten en groepswerkers in de kindertehuizen hoe de sport- en spel lessen toegepast kunnen worden op het gebied van traumaverwerking.  Zij krijgen een uitgebreide traumatraining van de Kids in Crisis Foundation en daarna een mentor waaraan ze vervolgvragen kunnen stellen. Deze vijf plaatsen zullen als inspirerende voorbeelden dienen hoe je in dit land actief met traumaverwerking specifiek voor kinderen, bezig kunt zijn. We hopen natuurlijk dat we in de toekomst samen met nog veel meer kindertehuizen, scholen en kerken goede traumahulpverlening voor de kinderen te kunnen organiseren.  

Voor meer informatie:  www.kidsincrisisfoundation.nl

Geven

Project Traumaverwerking kinderen

€0 van €10.000 opgehaald
Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €10,00

Vermogensfondsen

Door middel van fondsenwerving bij vermogensfondsen hebben we het volgende bedrag als toezegging gekregen:

€ 47.500
Achtergrond

Missie:
Als Stichting Kids in Crisis Foundation willen wij samen met de plaatselijke traumahulpverleners, kinderen in Nigeria helpen om herstel te vinden van hun traumatische ervaringen. Samen met hen op weg gaan naar een nieuwe en hoopvolle toekomst. Elk kind heeft recht op aandacht, liefde en stabiliteit en elk kind verdient het om waardig behandeld te worden. Dit doen wij vanuit een christelijke identiteit, wat betekent dat de stichting wordt gemotiveerd in haar activiteiten door de oproep van Jezus om barmhartig te zijn. Deze opdracht willen wij graag uitvoeren:

“Leer hoe je goed moet doen, en zorg dat er eerlijk recht gesproken wordt. Geef slechte leiders geen kans. Help weduwen en bescherm kinderen zonder vader.” (Jesaja 1:17 – Bijbel in gewone taal)

Statutaire doelstelling
Het ondersteunen van kinderen wereldwijd die in een crisissituatie verkeren, alsmede al hetgeen met het vorenstaande – in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
–    het inzamelen van financiële middelen, onder meer middels (individuele) sponsoring van kinderen;
–    het verlenen van medische en psychische hulpverlening aan kinderen;
–    het (doen) bouwen en opzetten van scholen;
–    het opzetten van voedselprogramma’s.

Doelgroep
Onze primaire doelgroep is kinderen in Nigeria van 6-18 jaar, die getraumatiseerd zijn door wat ze hebben meegemaakt. Wij willen hen helpen om te herstellen van hun trauma’s en/of deze dragelijk te maken zodat ze hanteerbaar zijn.
Onze secundaire doelgroep zijn de Nigeriaanse hulpverleners, leerkrachten, zondagschoolwerkers en andere volwassenen die met deze kinderen werken, ze begeleiden en voor ze zorgen. Wij willen hen trainen en toerusten, zodat zij de kinderen kunnen helpen in het verwerken van hun trauma’s.

Hoewel wij werken vanuit een christelijke identiteit wordt er in de hulpverlening aan de gestelde doelgroep geen onderscheid gemaakt op basis van ras, culturele achtergrond of geloofsovertuiging. Het uitgangspunt is om iedereen te ontwikkelen en te versterken.

Adres:
Stichting Kids in Crisis Foundation
Ankerweg 11
8042 EX Zwolle Nederland
www.kidsincrisisfoundation.nl

Contactpersoon:
Claudy Regterschot
06-29 0416 77
info@kidsincrisisfoundation.nl

RSIN: 854197321
KvK: 61081205
ANBI: Ja