“Inclusief onderwijs” is al enige tijd een trend binnen de onderwijswereld. Het houdt in dat kinderen met een beperking deel kunnen uit maken van het reguliere onderwijs. Door de invoering van de leerlinggebonden financiering (LGF) is het mogelijk geworden om leerlingen met zintuigelijke-, lichamelijke- of verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen in het reguliere onderwijs op te nemen.

De visie achter inclusief onderwijs is een inclusieve samenleving waarbij acceptatie van diversiteit en identiteit tot de basiswaarden behoort. Acceptatie van wie je bent en het hebben van vrienden is immers belangrijk in de sociale ontwikkeling van kinderen en tieners. Voor de meeste kinderen (met of zonder een beperking) geldt tegenwoordig dat er meer mogelijkheden zijn voor sociale contacten. De grote meerderheid vindt dan ook sociale aansluiting bij leeftijdsgenoten. Echter, een deel van de kinderen en tieners wordt niet volledig geaccepteerd door klasgenoten. Soms door een beperking, soms ook niet.

Elk kind dat wordt buitengesloten door de groep is er voor ons één te veel. Acceptatie van kinderen en tieners is belangrijk en heeft naar onze mening continue onze aandacht nodig. Wat zou het mooi zijn als pesten straks tot het verleden behoort omdat wij allemaal ons zijn blijven inzetten voor een inclusieve samenleving.

Voorstelling
Gedurende 35 minuten wordt het publiek geboeid met een dynamische dansvoorstelling waarin humor, gekheid, pijn en verdriet samenkomen. Door middel van dans en veelvuldige interactie komen thema’s als vriendschap, samenspelen, pesten, vergeving en acceptatie aan bod. Dit zijn thema’s die in het stuk verweven zijn. We willen niet alleen de creativiteit in onze doelgroep prikkelen door onze professionaliteit, maar we willen hen ook inhoudelijk een boodschap mee geven. Dans is een taal die iedereen spreekt, die over cultuurgrenzen heen gaat en verbinding tussen mensen tot stand brengt.

Jij kunt helpen
Vind jij kunst en dans ook belangrijk voor kinderen of wil jij ons helpen om op een creatieve manier de boodschap van vriendschap, vergeving en acceptatie over te brengen?  Geef dan een gift aan onze stichting.

Stichting AVIV dance company
Stichting AVIV dance company wil met dit project door middel van optredens en workshops zich inzetten voor een inclusieve samenleving waarin kinderen en tieners (met of zonder beperking) zich geaccepteerd en geliefd voelen. Het is voor ons onacceptabel dat kinderen met een beperking buitengesloten worden.

Wij verzorgen graag onze dansvoorstelling “Ringspel” op scholen en sociaal maatschappelijke instellingen. Denk daarbij aan asielzoekerscentra, kinderziekenhuizen, buurthuizen en kerken. Een inclusieve samenleving begint overal waar mensen zijn. Wij willen graag dans dichtbij de mensen brengen, zodat elk individu kan genieten van danskunst met een inhoudelijk thema.

Zie ook: avivdancecompany.com

Geven

Project Ringspel

€0 van €5.000 opgehaald
Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €10,00

Vermogensfondsen

Door middel van fondsenwerving bij vermogensfondsen hebben we het volgende bedrag als toezegging gekregen:

€ 21.000
Achtergrond

Ontstaan:
Een aantal jaar geleden werden we geconfronteerd met dansers die een plek zochten om te ontwikkelen als danser en als maker. Diverse mensen binnen ons netwerk deden een beroep op ons en stelden vragen over identiteit en verweving van identiteit in dansproducties. Met name professionele dansers die vanuit een christelijke identiteit wilden werken zochten contact. Deze toename aan vragen had te maken met het feit dat diverse christelijke dansorganisaties gestopt waren.
Door deze vragen ontstond bij ons een verlangen om in deze behoefte te gaan voorzien. Zoals bij elke kunstenaar, kunst uit het hart komt en daarmee niet losstaat van identiteit zo ook bij ons. Wij vinden het belangrijk dat jonge dansers hun eigen identiteit ontdekken en deze leren vorm te geven. Dans is naast een prachtige bewegingsvorm ook een communicatiemiddel waardoor de boodschap van het hart kan en mag klinken. Ontdekken wat die eigen bewegingstaal en boodschap is, is een belangrijk proces voor elke danser.

Visie:
AVIV Dance Company wil een uniek dansplatform zijn die vanuit haar identiteit verbinding legt tussen dansers in Nederland en buitenland. Zij geeft jonge getalenteerde dansers, afgestudeerde dansers en choreografen een plek om te ontwikkelen en op te treden om zo anderen weer tot inspiratie te zijn.

Missie:
AVIV Dance Company heeft als missie om producties te realiseren met thema’s die sociaal maatschappelijk relevant zijn.  Ons doel is een breed publiek van jong en oud te raken, bemoedigen en inspireren. Zo verzorgen wij graag workshops, videoclips en optredens voor maatschappelijke instellingen zoals scholen, festivals, buurthuizen, ziekenhuizen, kerken, asielzoekerscentra, enzovoort.

 

Adres:
AVIV Dance Company
Rosweydelaan 108
3454 BR De Meern
www.avivdancecompany.com

Contactpersoon:
Birgit Juch
06-42242873
info@avivdancecompany.com

RSIN: 859816874
KvK: 74227017
ANBI: Ja, culureel