Vrouwen zelfredzaam maken in India!
Vanuit ons missionaire werk in de Remote Area’s van Odisha en Andhra Pradesh (beide gevaarlijke en extreem arme gebieden) lopen we tegen diverse schrijnende situaties aan. Veel vrouwen in dit gebied hebben vrijwel geen rechten of inkomen en worden door hun situatie gedwongen tot prostitutie en/of slavenarbeid. Om deze vrouwen te helpen en zelfredzaam te maken hebben wij dit project bedacht. Ons project bestaat uit het opzetten van  naaischolen. Al eerder hebben we met succes in deze streken gebieden 5 naaischolen opgezet. Hierdoor hebben we in een periode van enkele jaren een paar honderd vrouwen een officieel diploma kunnen geven, en een veelvoud ervan heeft een onofficiële opleiding gekregen van de gediplomeerde vrouwen. Met de vaardigheden die zij leren kunnen zij zelf in hun inkomsten voorzien. Door dit project zijn we vele gezinnen tot zegen. 30 vrouwen voorzien in een opleiding kost ongeveer 3.300 euro.

Odisha en Andhra Pradesh: Armer dan arm
Odisha is één van de 29 deelstaten van India en beslaat vier maal de oppervlakte van Nederland. Er wonen ongeveer 44 miljoen inwoners en het is de armste deelstaat van het land. Ongeveer 20 miljoen mensen leven er onder de armoedegrens van € 8 per persoon per maand. Andhra Pradesh is van vergelijkbare grootte, met 50 miljoen inwoners. De armoede in de Remotre Area’s  is te zien aan alles: de gebouwen, de mensen, de infrastructuur en de overheidsdiensten die niet functioneren, of op z’n best heel stroef. Het openbaar onderwijs is van een bedroevende kwaliteit, in het bijzonder in de afgelegen gebieden. In die gebieden kan een kind zes jaar op school zitten en nog steeds zijn naam niet schrijven. Dit ligt niet aan het verstandelijke vermogens van het kind, maar aan de corruptie binnen het onderwijs. De onderwijzers en de hoofdonderwijzer maken een deal: ”Jij krijgt twintig procent van ons salaris, maar dan komen we niet om les te geven. We komen alleen om rijst uit te delen, en daarna gaan we weer naar huis.” De kinderen zitten dus alleen op school voor de gratis maaltijd: witte rijst, en verder niets. Vanwege deze gratis maaltijd komt er ook geen verzet tegen deze corruptie. Ze krijgen immers eten en dat is vaak meer dan wat ze thuis krijgen.

De waarde van een vrouw is in India laag
Zo er al kinderen naar school gaan, zijn het meestal jongens. De mannen en de jongens zijn de belangrijkste pilaren in het gezin. Als er eten is, krijgen zij het als eerste. Als er nog wat over is, komt moeder aan de beurt en de dochters als laatste. Vrijwel alle kinderen zijn ondervoed wat tot uitdrukking komt in de lengte; de meisjes zijn er het slechts aan toe. De vrouwen worden vaak mishandeld. Om te kunnen trouwen moeten de ouders van het meisje een bruidsschat betalen, en dat gaat om grote bedragen.

Het begint met de tegenwaarde van een motorbike (€ 800), en kan oplopen tot vele duizenden euro’s. Hiervoor moet de vader van de bruid bij woekeraars een lening aangaan tegen een rente van 3% per maand! Het is duidelijk dat de schuld met zo’n gering inkomen nooit afbetaald kan worden, wat vervolgens leidde tot een hoog zelfmoordpercentage in deze gebieden.

Ook komt het regelmatig voor dat de vader van de bruid aan de vader van de bruidegom belooft het geld binnen twee jaar te betalen. Vaak kan dat niet, en de jonge echtgenote wordt aan alle kanten vernederd, geslagen of zelfs – geen uitzondering – met kerosine overgoten en in brand gestoken.

In de landelijke gebieden wordt op kerosine gekookt, en het is dan zogenaamd een ongeluk in de keuken geweest. Door het systeem van dowry (bruidsschat) zijn meisjes ongewenst en worden ongeboren meisjes geaborteerd. Daarom zijn echo’s bij zwangerschap niet langer toegestaan. Veel helpt het niet, want nu worden meisjes na de geboorte vaak om het leven gebracht. Dit leidt tot een scheve sekse-ratio.

De oplossing…
Het opzetten van een naaischool mag dan in Nederland wat oubollig klinken, in India is daar een grote belangstelling voor. Door de lage lonen is handgemaakte kleding veel goedkoper dan kleding gemaakt in een fabriek. Het maakloon voor een goed kostuum is acht euro, en er zit drie tot vier dagen werk in; daar kan geen fabriek tegenop! Op de markt zitten kleermakers, mannen en vrouwen, met een trapnaaimachine sari’s en shirts te maken terwijl je wacht.

In de gebieden waar wij werkzaam zijn is het analfabetisme onder – met name – vrouwen en meisjes zeer hoog en ze doen dan ook niet anders dan het huishouden en dagloonwerk. Hun leven is zwaar en leeg. Een naaischool brengt daar verandering in. We organiseren de school zodanig, dat we 30 leerlingen kunnen onderwijzen met zes machines. Iedere leerling krijgt één dag in de week onderricht, en dat gedurende twee jaar. De opleiding wordt afgesloten met een diploma, en dat geeft de dames de gelegenheid aan de slag te gaan. We hebben nu vijf naaischolen afgerond, en de laatste (Sanikulova) had een heel bijzondere spin-off. De opgeleide vrouwen hebben 150 andere vrouwen leren naaien, en ook die hebben allemaal werk gekregen, een groot deel van hen in een confectiefabriek.

 

Geven

Project Naaischolen

€5 van €3.300 opgehaald
Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €10,00

Vermogensfondsen

Door middel van fondsenwerving bij vermogensfondsen hebben we het volgende bedrag als toezegging gekregen:

€ 6.000
Achtergrond

Visie
Stichting “De Vaste Burcht” is een Christelijke organisatie, gesticht in 1980 uit particulier initiatief, en niet aan enig kerkgenootschap verbonden. Het doel is het lot van de verdrukten, de behoeftige medemens, de wezen en weduwen te verlichten; kerken te bouwen, Christelijke gemeenschappen te ondersteunen en het evangelie van Jezus Christus te verbreiden.

Werkzaamheden
Naast onze missionaire activiteiten (het opzetten van kerken en Bijbelscholen) hebben we ook diverse sociaal-maatschappelijke projecten. Deze projecten zijn toegankelijk voor iedereen ongeacht ras, geloof of sekse. Vanuit naastenliefde hebben we de volgende projecten inmiddels succesvol gerealiseerd:

*             Hulp aan 60 leprozen in een leprozendorp.

*             Onderdak bieden aan 63 weeskinderen door middel van drie kindertehuizen.

*             Zeven onderwijsprojecten waarmee we 280 kinderen helpen.

*             Vier bijbelscholen in de jungle met 200 studenten. Inmiddels zijn er ongeveer 600 opgeleid.

*             Vijf naaischolen waardoor we 150 vrouwen gedurende twee jaar hebben opgeleid.

Adres:
Stichting  De Vaste Burcht
Otterloseweg 251
7351 TB  Hoenderloo
www.devasteburcht.nl

Contactpersoon:
A.J. Tijman
055-3781851
06-30924668
info@devasteburcht.nl

RSIN: 7252201
KvK:
41234604
ANBI: Ja