Vanuit stichting Transformate zijn wij bezig met opzetten van een nieuw project genaamd: CounterSound.

De visie voor dit project is ontstaan vanuit de bewogenheid naar jongeren. We horen namelijk steeds meer dat jongeren vastlopen, depressief zijn of een burn-out hebben. Wij willen met het project CounterSound er voor deze jongeren van 18-25 zijn en hun een hoopvol tegengeluid laten horen.

Hoewel het niet altijd duidelijk is wat de directe oorzaken zijn, komen er wel verschillende maatschappelijke zaken naar voren die invloed lijken te hebben. Eén daarvan is de toegenomen prestatiedruk en keuzestress in een samenleving die complexer is dan vroeger.

Waar vroeger het gezin, de kerk en de directe omgeving een referentiekader vormden waarbinnen keuzes gemaakt werden en waar ontdekt werd wie je was, wat je ging doen en waar je voor leefde, wordt dat nu bepaald door informatie uit verschillende bronnen: internet, sociale media en mensen met wie zij in aanraking komen.

Aan de hand van deze informatiebronnen bepalen jongeren zelf hun referentiekader. Dit lijkt leuk maar in de praktijk is dit voor velen toch best lastig.  Het kader wat de jongeren voor zichzelf scheppen is kritisch: op internet is de ander altijd mooier en beter dan zijzelf. Overspoelt door de grote hoeveelheden (niet altijd realistische) informatie ontstaat er verwarring, keuzestress en prestatiedruk. Dit zet jongeren onder druk waardoor er psychische klachten ontstaan.

Als stichting Transformate willen wij met het project CounterSound jongeren een tegengeluid laten horen als reactie op deze prestatiedruk en keuzestress. Wij willen hun helpen om een gezond en Bijbels referentiekader te vormen waarbinnen zij keuzes kunnen maken. Wij willen de jongeren laten ontdekken wie ze zijn en hoe de Bijbel kan helpen in het ontwikkelen van een positieve levensstijl. Een levensstijl waarmee zij weer anderen kunnen inspireren. Een levensstijl  waarbij zij zich vrij voelen, verantwoordelijkheid dragen en in verbinding staan met anderen.

Geven

Project Countersound

€75 van €4.000 opgehaald
Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €10,00

Vermogensfondsen

Door middel van fondsenwerving bij vermogensfondsen hebben we het volgende bedrag als toezegging gekregen:

€ 11.500
Achtergrond

Visie:
Stichting Transformate is opgericht om mensen te helpen tot ontplooiing te komen, zodat zij hun dromen voor een betere samenleving kunnen verwezenlijken.  In onze visie wordt die betere samenleving gekenmerkt door meer betrokkenheid, meer bewogenheid, meer barmhartigheid, meer vrijheid en meer naastenliefde. 

Missie:
Stichting Transformate heeft als doel om vanuit Gods tegenwoordigheid Bijbelse inzichten te verwerven en deze inzichten middels training, werkmateriaal en aan verwante activiteiten over te dragen, zodat er vanuit de plaatselijke gemeente van Christus herstellende transformatie voor mens en samenleving kan ontstaan. Wij geloven dat God de beste ideeën heeft voor een betere samenleving. Deze ideeën zijn o.a. te vinden in de Bijbel, het meest prachtige boek wat er is.

Adres:
Stichting Transformate
Jagermeester 28
6713 KH Ede
www.transformate.nl

Contactpersoon:
Wilbert de Goei
06-11985537
info@transformate.nl


RSIN: 85445390
KvK:
61703842
ANBI: Ja