Vanuit Stichting De Vaste Burcht kwamen we in 1999 in contact met een Bijbelschoolleraar in Narsipatnam, Andhra Pradesh (AP), India. Hij verzocht ons enkele zeer arme “blote voeten voorgangers” in de Remote Area (= jungle) te helpen die geen enkele steun ontvingen – behalve een paar handen rijst in de collecteschaal op zondag.

We zijn begonnen met 15 voorgangers die ongeveer € 10 per maand kregen. Dat is niet veel, maar de koopkracht is er zeer laag: ook nu nog moeten miljoenen gezinnen rondkomen met € 30 per maand – als ze dat al krijgen! Ons werk strekt zich uit over een deel van AP en Odisha (OD), twee aan elkaar grenzende deelstaten die tot de armste van de 29 deelstaten behoren. In beide werkgebieden bestrijken we een oppervlak te vergelijken met onze provincies Utrecht en Gelderland.

Deze ondersteuning is het begin geworden van een – relatief – groot werk dat velen tot zegen is. Het omvat drie kindertehuizen met 63 kinderen, een leprakamp (65 personen), basisonderwijs aan 280 kinderen in 7 dorpen waar niemand kan lezen of schrijven, een aantal naaischolen, en we ondersteunen 81 voorgangers. Daarnaast hebben we ongeveer 60 kerken gebouwd in de Remote Area. Het belangrijkste is echter ons Bijbelonderwijs ten behoeve van aankomende pastors in de Remote Area’s van AP en OD.

De Bijbelscholen
Kort na onze eerste contacten met de eerder genoemde pastors realiseerden wij ons dat hun kennisniveau onvoldoende was. Het geloof was oprecht, maar bij ontoereikende kennis bestaat het gevaar dat vraagtekens worden ingevuld door zelfbedachte uitroeptekens. Dat risico wilden wij vermijden en daarom hebben we besloten de pastors te onderwijzen. Ondertussen was het aantal gegroeid: 29 van hen in OD en 45 in AP. Het was niet mogelijk hen aan te melden bij een ander Bijbelschool vanwege de reisafstand.  De straatarme dorpsbewoners kunnen overigens nog niet eens het buskaartje betalen, laat staan de huisvesting, de maaltijden en de onderwijskosten. Daarom zijn we tegelijkertijd in zowel OD als AP zelf begonnen met een driejarige Bijbelschool. We hebben leraren van een erkende Bijbelschool aangetrokken om onderwijs te geven.
Ons doel: Méér christenen als navolgers van Jezus de nog onbereikte wereld in te sturen om aan mensen Johannes 3:16 uit te leggen. Tienduizenden  zijn er volgens in de afgelopen 20 jaar tot bekering gekomen en de velden zijn nog steeds wit . . .

Een grote zegen tot in verre streken
Al bij de eerste Bijbelscholen bleek grote belangstelling te bestaan van buitenstaanders om deel te nemen aan de opleiding. Het ging om enkele tientallen geïnteresseerden die wij gratis hebben laten meestuderen. We betaalden alles: het buskaartje – soms kwamen ze van 60km afstand -, het eten en de overnachting. We huurden een woonhuis waar het onderwijs plaatsvond.

Slapen deed je naast elkaar op de vloer. Het eten werd buiten gekookt op een houtvuurtje, en het water werd met een tankauto aangevoerd. Je ziet, het is niet allemaal zo ingewikkeld. In de eerste jaren organiseerden we driejarige Bijbelscholen. De studenten kwamen drie dagen in de week, het hele jaar door.

De opleiding was heel erg praktijkgericht: studie in de ochtend, een korte middagrust en daarna op pad. De omliggende dorpen werden bezocht. Met een luidspreker en flyers verspreiden zij het evangelie. In onze contreien zou dat weinig effect hebben maar op het Indiase platteland werkt dat heel goed.

Project Bijbelscholen

€0 van €8.800 opgehaald
Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €10,00

De studenten kregen ook de opdracht om in hun eigen dorp hun familie, vrienden en kennissen uit te nodigen voor hun eerste publieke optreden, onder begeleiding van onze “managing pastor”. De avonduren waren bestemd voor zelfstudie en discussie.

Honderden mensen komen tot geloof
We wilden wel graag weten wat het resultaat was van onze inspanningen, en daarom bezochten we niet alleen onze pastors, maar ook de (ex)-gaststudenten. We waren onder de indruk van hun hun werk en zagen indrukwekkende resultaten. Een van onze eerste bezoeken betrof een gaststudent die afkomstig was uit een dorp met 800 inwoners. Toen hij bij ons kwam bleek er nog één andere christen in het dorp te wonen. Onze student begon te evangeliseren in zijn dorp, en na een jaar was er een gemeente van 200 personen die onder een boom bijeen kwam. Andere studenten werden reizende evangelisten: ze trokken van dorp naar dorp, bezochten er een stuk of acht, en begonnen dan weer van voor af aan.

Anderen kregen een openbaring om zich te vestigen in een bepaald dorp, en hadden binnen een jaar een groot aantal van de dorpelingen kunnen bekeren. Het is opmerkelijk dat veel van de bekeringen gepaard gaan met wonderen van genezing en bevrijding. Het zal niemand verbazen dat dit ons heeft gesterkt in het voortzetten van deze Bijbelscholen. We hebben er inmiddels een groot aantal kunnen organiseren, en op dit ogenblik – augustus 2019 – zijn er vier operationeel met in totaal 195 studenten. We hebben de opleiding gereduceerd tot een tweejarige opleiding: de praktijk heeft uitgewezen dat dit voldoende is. Het gaat er niet om de studenten een volledige theologische opleiding te geven, maar om hen voor te bereiden voor hun missionaire werk.

Onze uitdaging
Een van onze Bijbelscholen is gevestigd in het dorp Vepada (niet de stad die je vindt op Google), vlakbij Narsipatnam. Momenteel zijn er geen middelen om deze school voort te zetten. Mogelijk met donaties gaat dit als nog lukken. Voor 40 studenten voor 1 jaar hebben we 8.800 euro nodig.

Zie ook: www.devasteburcht.nl

Geven

Project Bijbelscholen

€0 van €8.800 opgehaald
Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €10,00

Achtergrond

Visie
Stichting “De Vaste Burcht” is een Christelijke organisatie, gesticht in 1980 uit particulier initiatief, en niet aan enig kerkgenootschap verbonden. Het doel is het lot van de verdrukten, de behoeftige medemens, de wezen en weduwen te verlichten; kerken te bouwen, Christelijke gemeenschappen te ondersteunen en het evangelie van Jezus Christus te verbreiden.

Werkzaamheden
Naast onze missionaire activiteiten (het opzetten van kerken en Bijbelscholen) hebben we ook diverse sociaal-maatschappelijke projecten. Deze projecten zijn toegankelijk voor iedereen ongeacht ras, geloof of sekse. Vanuit naastenliefde hebben we de volgende projecten inmiddels succesvol gerealiseerd:

*             Hulp aan 60 leprozen in een leprozendorp.

*             Onderdak bieden aan 63 weeskinderen door middel van drie kindertehuizen.

*             Zeven onderwijsprojecten waarmee we 280 kinderen helpen.

*             Vier bijbelscholen in de jungle met 200 studenten. Inmiddels zijn er ongeveer 600 opgeleid.

*             Vijf naaischolen waardoor we 150 vrouwen gedurende twee jaar hebben opgeleid.

 

Adres:
Stichting  De Vaste Burcht
Otterloseweg 251
7351 TB  Hoenderloo
www.devasteburcht.nl

Contactpersoon:
A.J. Tijman
055-3781851
06-30924668
info@devasteburcht.nl

RSIN: 7252201
KvK:
41234604
ANBI: Ja