Bedrijfsgegevens

Initiatiefnemers

C.V. Helpgoed u.a.

Voor vragen over ons bedrijf...

Uw doel op deze wesite

Promotie & Crowdfunding

Profiteren van onze services?

Mail dan naar:
info@verhaalvanhoop.nl

ANBI

Aftrekbaar van de belastingen

ANBI Verplicht

We werven alleen geld voor stichtingen met een ANBI status.  Artiesten en kunstenaars die geen stichting hebben willen wij helpen in het vinden van  een bijpassende stichting met ANBI-status.

Belangrijk daarbij is dat het  bedrag dat overgemaakt wordt aan de organisatie ten goede komt aan het project waarvoor  geworven is.

Privacyverklaring

Verhaal van Hoop is een initiatief van Coöperatieve Vereniging Helpgoed.

Wij hechten als bedrijf veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen door zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. De verwerking van uw persoonsgegevens zijn beperkt tot enkel de gegevens die relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

De gegevens worden niet verstrekt aan andere partijen behalve aan het goede doel waaraan u doneert en onze accountant voor inzage. Voor ons jaarverslag zijn wij verplicht om gebruik te maken van een accountant.  Uiteraard gaat deze partij vertrouwelijk om met de aangeleverde data.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Als u contact wil opnemen over de verwerking dan kan dat via: info@verhaalvanhoop.nl of door te bellen naar: Wilbert de Goei (06-11985537).